2015 09 01 Atnaujintas UAB "Akvasanita" logotipas

Naujas logototipas 2015, stuktūrizuota  kriauklės tipo figūra, simbolizuoja  įmonės  kryptingą  ir nuoseklų augimą  10 metų laikotarpyje.  Šiame simbolyje  atvaizduota  augimo  kreivė  kartu  įpareigoja įmonę būti dinamiška ir  pasirengusia pokyčiams.